Sälj TeliaSonera

Datum: 2005-06-09 08:48

Hagströmer & Qviberg sänker rekommendationen på TeliaSonera till sälj.

Hagströmer & Qviberg ser risk för att prispressen accelererar i år, vilket är mycket negativt för bolaget. TeliaSoneras omsättning riskerar att hamna omkring 80 miljarder 2007, skriver H&Q i sin analys. Med den prispress H&Q ser är visibiliteten i prognoserna låg. TeliaSonera kommer sannolikt att fortsätta processen med att försöka köpa Turkcell. I år spås en vinst på 2,73 kronor per aktie. 2006 och 2007 väntas vinsten per aktie stiga till 2,99- respektive 3,31 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
35,8 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser