Sälj Telia

Datum: 2001-09-17 14:49

Telia är ett av de bästa bolagen i telekomsektorn, men Veckans Affärer rekommenderar ändå sälj av aktien.

Jämför man tillväxten i Telias bransch med Atlas Copcos verkar det enligt Veckans Affärer inte skilja mycket. Men Telia värderas tre gånger så högt räknat på nästa års vinst. Nås bolagets mål för de närmaste åren blir tillväxten på 8 procent och marginalen före avskrivningar 25 procent. Då blir P/E-talet 26 räknat på vinsten år 2003, vilket kan jämföras med Atlas Copcos P/E-tal på 11. Telia har dock en hyfsad tillväxt, men det krävs en succé på framtidsområdena för att man ska kunna räkna hem aktien. VA rekommenderar sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
42,8 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser