Sälj Telia

Datum: 2002-02-26 15:30

Danske Securities rekommenderar sälj i Telia.

Danske Securities anser att Telia ser fortsatt dyr ut och rekommendationen sälj återupprepas på grund av rapporten var mycket svag. Detta i kombination med svag framtidsutsikter ger ingen gynnsam framtidsbild, menar banken. Mobilsidan var den största besvikelsen i rapporten och Telia kommer att fortsätta drabbas av den ekonomiska inbromsningen. På Carriersidan förväntar sig Danske Securities ingen förbättring under det första halvåret. Tidigast under andra halvan av innevarande år. Räknat på bankens prognoser handlas aktien till ett p/e-tal på 33 respektive 24 för de kommande två åren.
Kurs då rekommendationen gavs:
34,8 kr

Rekommendation från: Danske Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser