Sälj Telia

Datum: 2002-03-28 11:22

Fischer partners rekommenderar sina kunder att sälja Telia på kort sikt.

Fischer anser att sammanslagningen av Telia och Sonera innehåller flera frågetecken. På kort sikt är problemen uppenbara vilket kan pressa aktierna. Fortfarande är synergierna långt fram i tiden och kostnaderna höga. På längre sikt anser Fischer att affären är rätt för att få fram en stark nordisk spelare. Det nya bolaget har goda möjligheter att växa i Baltikum och Ryssland. Fischer rekommenderar sina kunder att sälja aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
36,8 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser