Sälj Swedbank

Datum: 2008-07-30 11:56

ABG Sundal Collier rekommenderar sälj i Swedbank

ABG Sundal Collier upprepar säljrekommendationen i Swedbank och riktkursen sänks samtidigt till 100 kronor från tidigare 110 kronor. Efter besök i Baltikum befarar banken att kreditförlusterna i Baltikum kan komma att bli stora under nästa år, enligt ABG. Vinstestimaten sänks kraftigt efter att grundscenariot prognosticerar en hårdlandning av ekonomin i Estland och Lettland vilket drar upp kreditförlusterna till 220-240 punkter under 2009, enligt ABG. Fastighetspriserna har fallit kraftigt med 20-30 procent i regionen och det kan falla lika mycket till, enligt ABG. Utlåningen främst till tomtmark väntas generera stora kreditförluster, så det skulle behövas större öppenhet kring Hansabank för att få en bättre bild av låneböckerna, enligt ABG. Prognosen för vinst per aktie för Swedbank ligger 22 procent under konsensus för 2009 på 14,90 kronor per aktie, enligt ABG.
Kurs då rekommendationen gavs:
125,5 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: ABG Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser