Sälj Stora Enso

Datum: 2003-02-05 14:50

Allt talar för att 2003 blir ett nytt förlorat år för Stora Enso. Det skriver Affärsvärlden och menar att det mesta talar för sälj.

Bokslutet var fullt av reavinster och nedskrivningar, vilket visar att Stora Enso har en bit kvar innan bolaget motsvarar bilden av en välsmord pappers- och förpackningsmaskin. Affärsvärlden spår att bolaget kommer att underprestera i den svaga pappers- och annonskonjunkturen även i år. Tidningen räknar med att Stora Enso redovisar ett vinsttapp på 10 procent för 2003. Värderingen på P/E-talet 17 räknat på årets vinst är hög, vilket också talar emot aktien. Rekommendationen blir sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
84,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser