Sälj Stora Enso

Datum: 2008-11-14 12:03

UBS rekommenderar sälj i Stora Enso

UBS sänker rekommendationen i Stora Enso till sälj från tidigare neutral och riktkursen sänks samtidigt till 60 kronor från 65 kronor. Efterfrågan på grafiskt papper inom EU förväntas falla till -7 procent under 2009 och banken har även sänkt snittet på den europeiska papperssektorns vinstprognoser under 2009 med 3 procent och med 10 procent för 2010, enligt UBS. Prognoserna prisar in lägre volymer och sänkta prisantagningar, vilka dock till viss del motverkas av den försvagade euron och ett mer modest antagande kring kostnadsinflationen, enligt UBS. Vinstprognosen för 2010 sänks med 17 procent samtidigt som aktien överpresterat de senaste tre månaderna trots uppvisade svaghet och försiktiga utsikter, enligt UBS. Förpackningsaktier erbjuder bättre värde, enligt UBS.
Kurs då rekommendationen gavs:
74 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: UBS Warburg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser