Sälj Skistar

Datum: 2006-11-30 15:18

HQ Bank rekommenderar sälj i SkiStar.


HQ Bank inleder bevakningen av SkiStar med en säljrekommendationen och riktkurs 115 kronor. Det är inte troligt att den rådande tillväxttakten för skidturism håller i sig över cykeln, enligt HQ Bank. En inbromsning på fastighetsmarknaden skulle också leda till lägre ökningstakt i bäddtillväxten, enligt HQ Bank. Det ser dessutom svårt ut för SkiStar på förvärvsfronten i Sverige och Norge, enligt HQ Bank. Potentialen i sommarverksamheten är också begränsad, enligt HQ Bank. SkiStar värderas och betydligt högre än sina konkurrenter, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
138,75 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser