Sälj SKF

Datum: 2009-07-29 09:12

Sälj

SKF B

Royal Bank of Scotland rekommenderar sälj i SKF

Royal Bank of Scotland behåller säljrekommendationen i SKF men riktkursen höjs till 85 kronor från tidigare 67 kronor. SKF står inför ett svårt tredje kvartal eftersom omfattande sommarstängningar i Europa väntas, enligt RBS. Det finns också risk för endast långsam återhämtning i marginalerna under 2010 och 2011, enligt RBS. Volymminskningen i det tredje kvartalet kan komma att bli större än bolagets guidning och avsaknaden av kostnadssänkningar inom division Industrial kommer att pressa lönsamheten, enligt RBS. På marknaden finns numera en övervikt av köprekommendationer på SKF på grund av att bolaget uppfattas som att ligga tidigt i cykeln och bolagets operativa hävstång, men banken förutser en långsam återhämtning i divisionerna Industrials och Automotives volymer och skrotningspremierna kan komma att upphöra under 2010, enligt RBS. Med en risk på nedsidan i resultatet för det tredje kvartalet och en långsam återhämtning i volymer och marginaler under 2010-2011 ser SKF ut som en riskfull placering, enligt RBS. Riktkurshöjningen motiveras med högre prognoser för bolagets besparingar och en bättre pris/mix, enligt RBS.
Kurs då rekommendationen gavs:
103,5 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: Royal Bank of Scotland

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser