Sälj Sectra

Datum: 2007-05-24 15:25

Redeye rekommenderar sälj för Sectra.

Redeye upprepar säljrekommendationen för Sectra efter bolagets kvartalsrapport. Sectras rapport var svagare än väntat med både orderingång och resultat som avvek kraftigt från prognoserna, enligt Redeye. Kostnader efter Philips kommer att fortsätta att tynga under året, enligt Redeye. Bolaget kommer dessutom än på ett tag att ha svårt att nå upp till de tidigare marginalnivåerna som rådde innan det avbrutna samarbetet med Philips, enligt Redeye. Tillväxten förväntas ligga på 15 procent och vinst per aktie förväntas uppgå till 1,90 kronor för kommande verksamhetsår 2007/2008, enligt Redeye. Det ger ett p/e-tal strax över 30 justerat för nettokassan, vilket inte lämnar utrymme för några besvikelser, enligt Redeye.
Kurs då rekommendationen gavs:
71,5 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser