Sälj SEB

Datum: 2008-07-30 11:55

Sälj

SEB C

ABG Sundal Collier rekommenderar sälj i SEB

ABG Sundal Collier sänker rekommendationen i SEB till sälj från tidigare behåll med bibehållen riktkurs på 110 kronor. Efter besök i Baltikum befarar banken att kreditförlusterna i Baltikum kan komma att bli stora under nästa år, enligt ABG. Vinstestimaten sänks kraftigt efter att grundscenariot prognosticerar en hårdlandning av ekonomin i Estland och Lettland vilket drar upp kreditförlusterna till 220-240 punkter under 2009, enligt ABG. Fastighetspriserna har fallit kraftigt med 20-30 procent i regionen och det kan falla lika mycket till, enligt ABG. SEB har relativt Swedbank ett högre räntenetto i Baltikum och divisionen förväntas visa ett negativt rörelseresultat på nära en miljard kronor under 2009, enligt ABG. Prognosen för vinst per aktie för SEB ligger 17 procent under konsensus för 2009 på 13,40 kronor per aktie, enligt ABG.
Kurs då rekommendationen gavs:
115 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: ABG Sundal Collier

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser