Sälj riskabelt Bure

Datum: 2003-11-03 11:39

Veckans Affärer har svårt att se något starkt skäl att äga aktier i Bure.

Efter några lysande år i slutet på 1990-talet gick det mesta snett för bolaget. Det skriver VA, som menar att mycket bottnar i dålig ägarstyrning och att företaget tilläts använda lånade pengar för att investera i verksamheter som drabbats hårt av den svaga konjunkturen. Nu har läget stabiliserats, men det bedöms finnas en fortsatt stor finansiell risk i Bure. Den som trots allt vill ha ett ägande i bolaget bör välja en kombination av förlagsbevis och teckningsoptioner, skriver Veckans Affärer och rekommenderar sälj av aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
1,075 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser