Sälj Ratos

Datum: 2005-05-26 14:17

Sälj

Ratos B

ABG Securities råder sina kunder att sälja Ratos.


Ratos har gått starkt på börsen den senaste tiden och företagets tillgångar värderas nu med en premie. Premien är dock alldeles för hög, enligt Svensknorska ABG. Mäklarfirman spår vidare att Ratos kommer att få problem med att upprepa fjolårets framgångar. ABG menar att det finns en nedsida på ungefär 20 procent från dagens nivåer. Riktkursen sätts till 125-130 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
161 kr
Riktkurs:
125 kr

Rekommendation från: ABG Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser