Sälj Ratos

Datum: 2007-06-27 17:09

Sälj

Ratos B

Swedbank rekommenderar sälj i Ratos.

Swedbank upprepar säljrekommendationen i Ratos med riktkurs 205 kronor. Ratos fortsätter att vara aktivt på förvärvsfronten med en försäljning av Bluegarden och mindre förvärv av Hammarstrøm och A-Gruppen, enligt Swedbank. Försäljningspriset på Bluegarden var något högre än förväntat, men inte tillräckligt för att ändra synen på Ratos aktien, enligt Swedbank. Den höga aktiviteten ger stöd åt värderingen men kompenserar inte för den negativa effekten från högre räntor, enligt Swedbank. Substansvärdet bedöms vara 178,60 kronor per aktie, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
211,5 kr
Riktkurs:
205 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser