Sälj Precise

Datum: 2005-08-15 18:15

Det krävs betydligt mer av Precise Biometrics för att motivera dagens värdering, anser Veckans Affärer.

Bolaget verkar vara på rätt väg enligt VA, som dock påpekar det är mycket som talar för att aktien är alltför dyr, åtminstone på kort sikt. Den stora frågan med IT-bolaget är hur länge det dröjer innan efterfrågan på biometriska lösningar tar fart samt hur stor del av marknaden Precise kan komma att ta. Att framgången inte är given visar inte minst Fingerprint Cards beslut att försöka sälja verksamheten. Det skriver Veckans Affärer, som räknar med att det krävs en omsättning på ungefär 150 miljoner kr för Precise att nå ett positivt resultat. Det bedöms som svårt att veta när Precise når dit. Rekommendationen blir sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
7,625 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser