Sälj osäkert Gunnebo

Datum: 2006-10-26 12:33

Sälj

Gunnebo

Vinstvarningarna fortsätter att avlösa varandra i Gunnebo, konstaterar Veckans Affärer och rekommenderar sina läsare att sälja aktien.

Den nuvarande kursen antyder enligt tidningen måttliga förändringar, högst ett par procents årlig tillväxt och en rörelsemarginal omkring 5 procent. Det är i nivå med den historiska presentationen. Om Gunnebo överraskar genom att nå sina mål och stanna kvar på den nivån bedöms kurspotentialen vara betydande och aktien skulle kunna dubblas i värde. VA tror dock inte att så blir fallet. Tidningen spår istället en vinst per aktie på 1,90 kr i år och 4,30 kr under 2007, vilket ger P/E-talen 37 respektive 17.
Kurs då rekommendationen gavs:
75,25 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser