Sälj osäkert Alfa Laval

Datum: 2003-02-19 11:39

Det finns för många problem och osäkerhetsmoment i Alfa Laval. Det anser Affärsvärlden.

Tidningen menar att Alfa Lavals aktie är för högt värderad i förhållande till bolagets svaga lönsamhet. Räknat på Affärsvärlden prognos för 2004 blir P/E-talet 15. Dessutom är börsvärdet fem gånger egna kapitalet. Osäkerheten kring asbeststämningarna bedöms effektivt bromsa eventuella kursuppgångar. Orderingången är svag och det bedöms inte vara någon bra idé att äga aktier i bolaget, varvid rekommendationen blir sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
66,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser