Sälj Opcon

Datum: 2006-05-02 10:10

Veckans Affärer kan inte förstå de senaste månadernas kursrusning i Opcon-aktien.

Opcon tycks inte bara ha sluppit garantikostnader till Saab p g a problemen med tändsystemen, bolaget tycks dessutom göra vinst på de nya leveranserna, skriver VA som tycker att det är svårt att förstå. Värderingen bedöms ger rimlig kompensation för risken för nya bakslag och de historiska förlusterna talar sitt tydliga språk. Till det kommer strukturproblem, skriver tidningen som menar att aktiemarknaden tycks för tillfället tro att Mats Gabrielsson och Rolf Hasselström är ett par trollkarlar. Leveranserna till Saab
bedöms klinga av under andra halvåret i år och då syns det hur mycket av vinsten första kvartalet som är uthållig. Vinsten spås falla tillbaka nästa år. P/E-talen är 13 för 2006 och 16 för 2007.
Kurs då rekommendationen gavs:
32,65 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser