Sälj Nordea

Datum: 2009-01-15 10:43

Penser rekommenderar sälj i Nordea

Penser rekommenderar sälj i Nordea. De svenska bankernas exponering mot så kallade private equity bolag uppgår till cirka 115 miljarder kronor och Nordea står för den i särklass största exponeringen med 65 miljarder kronor i utlåning motsvarande 2,1 procent av bankens totala utlåning, enligt Penser. Alla bankernas exponering är mot nordiska bolag, enligt Penser. Bankerna medger att vissa engagemang är pressade men ser ändå att eventuella förluster kommer bli hanterbara, enligt Penser. Ingen av bankerna vill uppge några nivåer på eventuella förluster, men utlåningen är främst lån med bäst säkerhet vid en "default" situation, så det blir ägarna och de som lånat ut med sämre rätt som får ta de största förlusterna vid en konkurssituation, enligt Penser. Nordea är den bank löper störst risk att drabbas av betydande förluster om marknaden fortsätter att vara svag, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
50,2 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser