Sälj Nordea

Datum: 2009-02-11 12:12

Penser rekommenderar sälj i Nordea

Penser upprepar säljrekommendationen i Nordea med riktkurs 43 kronor efter kvartalsrapporten. Orsakerna till den upprepade rekommendation är att fjärde kvartalets resultatet var i linje med förväntningarna, kreditförlusterna ökade på flera marknader och nyemissionen på 26,6 miljarder kronor gör värderingen mindre attraktiv, enligt Penser. Trots förväntat högre kreditförluster behålls vinst per aktie prognosen för 2009 på 7,60 kronor, enligt Penser. För 2010 sänks vinst per aktie prognosen med 6 procent till 7,80 kronor, enligt Penser. Resultatet var 3,3 procent högre än bankens förväntningar och utdelningsprognosen för 2009 och 2010 har sänkts till 2,66 kronor, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
49,4 kr
Riktkurs:
43 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser