Sälj Nokia

Datum: 2003-10-14 08:14

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att sälja Nokia inför rapporten.

Swedbank Markets anser enligt en färsk analys att de långsiktiga hoten mot Nokia består. Banken spår att marknadsandelarna kan komma att sjunka framöver. Detta spås då flera andra telefontillverkare lämnat starka siffror. Den svagare dollarn spås även sätta käppar i hjulet för Nokia. Sett till innevarande års prognos är p/e-talet 20. På 2004 och 2005 års prognoser är vinstmultiplarna 19,4 respektive 18,7. Riktkursen sätts till 13 euro.
Kurs då rekommendationen gavs:
133,25 kr
Riktkurs:
117 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser