Sälj Net Insight

Datum: 2007-05-04 17:24

Redeye rekommenderar sälj för Net Insight.

Redeye upprepar säljrekommendationen för Net Insight efter kvartalsrapporten. Rapporten för kvartalet var godkänd, men däremot är värderingen på bolaget alldeles för hög, enligt Redeye. Därför är risken i förhållande till avkastningen inte längre attraktiv, enligt Redeye. Dessutom är Net Insights marknad ganska nischad och därför är marknadspotentialen inte alls så stor som många vill tro, enligt Redeye. Slutligen är de orders som Net Insight lyckas ta relativt små, och motsvarar därför inte förväntningarna inbyggda i aktiekursen, enligt Redeye.
Kurs då rekommendationen gavs:
6,65 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser