Sälj Lindab

Datum: 2009-10-15 12:04

Erik Penser Bank rekommenderar sälj i Lindab

Erik Penser Bank rekommenderar sälj i Lindab med riktkurs 75 kronor. Lindab omförhandlade sina kreditavtal så att upplåningen blir dyrare och belåningskapaciteten lägre, enligt Penser. Anledningen är att Lindab kan komma att bryta mot de villkor som gällde i det gamla kreditavtalet beroende på framtida vinstutveckling, kassaflöde och förvärv, enligt Penser. Detta visar på den svåra efterfrågesituationen för Lindab och att det är på marginalen negativt för aktien, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
79 kr
Riktkurs:
75 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser