Sälj Intrum Justitia

Datum: 2005-10-11 15:33

Sälj

Intrum

Nordea rekommenderar sälj av Intrum Justitia.

Nordea rekommenderar sälj av Intrum Justitia men höjer riktkursen till 54 kronor. Intrum Justitias Q2 rapport visade på både högre omsättning och vinst före skatt än marknaden och Nordea förväntat, men det berodde mestadels på engångseffekter, och rensat för dessa var den organiska tillväxten fortfarande negativ enligt Nordea. Intrum Justitia kommer sannolikt fortsätta med negativ organisk tillväxt och Nordea förväntar sig också framtida marginalpress. Nordea förväntar sig att Intrum Justitias vinst per aktie blir 3,98 kronor för både 2005 och 2006.
Kurs då rekommendationen gavs:
70,5 kr
Riktkurs:
54 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser