Sälj Holmen

Datum: 2007-05-25 15:28

Citigroup rekommenderar sälj för Holmen.

Citigroup sänker rekommendationen för Holmen till sälj från behåll men behåller riktkursen på 290 kronor. Holmen har stor exponering mot tidningspapper där banken ser en risk för att
tidningspapperspriset sjunker redan 2008 som en följd av annonseringen av två nya maskiner i Storbritannien, enligt Citigroup. Kapacitetsutnyttjandet som 2006 låg på 95 procent kan falla till 91 procent i år som en följd av minskad export och ökad importkonkurrens, enligt Citigroup. Vidare är skillnaden mellan europeiskt och amerikanskt tidningspapperspris på 18 procent inte uthållig, enligt Citigroup. Bankens prognos på tidningspapperspriset för 2008 och 2009 sänks till minus tre procent från oförändrat för respektive år, enligt Citigroup. Kursuppgången i Holmen häromdagen då aktien steg på spekulationer om att skogen skulle vara värd mer än bokförda värdet 8,8 miljarder kronor var ingen nyhet, enligt Citigroup.
Kurs då rekommendationen gavs:
308,5 kr
Riktkurs:
290 kr

Rekommendation från: Citigroup

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser