Sälj högt värderat Telia

Datum: 2003-02-24 10:22

Veckans Affärer bedömer att TeliaSonera får svårt att motsvara förväntningarna.

Bolaget lär inte kunna räkna med någon hjälp av tillväxt utan kommer att få lita till eget internt arbete för att förbättra vinsten. Veckans Affärer menat dock att resultatet kommer att öka i relativt snabb takt om ledningen lyckas med sina mål att få ned kostnaderna. VA spår att vinsten per aktie stiger från 1,25 kr i år till 1,55 kr år 2004. För närvarande handlas aktien därmed till 22 gånger årets vinst, vilket är högt även om den snabba vinstökningen infrias. Telia Sonera bedöms få svårt att motsvara förväntningarna och Veckans Affärer rekommenderar därför sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,7 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser