Sälj Handelsbanken

Datum: 2007-02-08 11:05

ABN Amro rekommenderar sälj för Handelsbanken.

ABN Amro upprepar säljrekommendationen för Handelsbanken med riktkurs 190 kronor. Handelsbanken har handlats i linje med den övriga nordiska banksektorn på sistone trots att banken inte i någon större utsträckning drar fördel av exponering mot tillväxtmarknader eller en potentiell konsolidering i det nordiska området, enligt ABN Amro. Den enda potentiella relativa fördelen som Handelsbanken har är kvaliteten på dess tillgångar, och det kommer inte Handelsbanken tjäna på relativt sett förrän konjunkturcykeln försvagas, enligt ABN Amro.
Kurs då rekommendationen gavs:
216 kr
Riktkurs:
190 kr

Rekommendation från: ABN AMRO

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser