Sälj Hakon

Datum: 2006-08-17 16:45

Nordea rekommenderar sälj i Hakon Invest.

Nordea behåller rekommendationen sälj i Hakon Invest men riktkursen höjs till 96 kronor från 95 kronor efter kvartalsrapporten. Bolaget rapporterade ett starkare rörelseresultat än förväntat med hjälp av kapitalvinster i ICA, enligt Nordea. Däremot var finansnettot svagare än förväntat på grund marknadsvärdering av investeringsportföljen, vilket resulterade i att vinst före skatt blev lägre än bankens estimate, enligt Nordea. I jämförelse med sektorn handlas Hakon Invest till en signifikant premie, enligt Nordea. Vinst per aktie förväntas bli 6,60 kronor för 2006 och 5,40 kronor för 2007, enligt Nordea.
Kurs då rekommendationen gavs:
112,5 kr
Riktkurs:
96 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser