Sälj förlustbringande Cell

Datum: 2000-11-01 18:03

Sälj

MAN SE

Affärsvärlden tycker att Cells företagsledning saknar probleminsikt och rekommenderar sälj av aktien.

Affärsvärlden anser att Cells tillväxtstrategi är mycket motsägelsefull. Bolaget säger sig satsa på managementkonsulter, men säljer ändå av hela sin verksamhet inom området. Affärsvärlden menar att en konsultrörelse som visar kraftig förlust inte är någon placering som lockar i dagens börsklimat, trots att man kan hävda att Cell är lågt värderat gällande exempelvis börsvärde per konsult. Affärsvärlden rekommenderar sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
22,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser