Sälj Feelgood

Datum: 2007-10-29 09:59

Börsveckan tror inte på Feelgood trots en låg värdering.

Inklusive nettoskulden värderas koncernen till knappt 0,5 gånger försäljningen och till 14 gånger rörelseresultatet för de senaste 12 månaderna. Det ses inte alls som billigt givet de nuvarande prestationerna om 3 procents marginal och en procents tillväxt.
Kurs då rekommendationen gavs:
1,85 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser