Sälj Ericsson

Datum: 2002-11-28 08:56

Redeye rekommenderar sina kunder att sälja Ericsson.

Det svenska analyshuset Redeye sänker sin rekommendation på Ericsson till sälj från tidigare neutral. Successiva vinstförbättringar de närmaste åren och minskad finansrisk är nu prissatt i Ericssonaktien, menar Redeye i en analys. Redeye anser att det nu finns en större nedsida i aktien än vad det finns uppsida. Sett till 2004 års prognos handlas nu aktien till p/e 25, vilket är högt anser analyshuset och rekommenderar sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
8,8 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser