Sälj Ericsson

Datum: 2003-05-20 10:02

Svensknorska ABG Sundal Collier rekommenderar sina kunder att sälja Ericsson.

ABG Sundal Collier sänker sin rekommendation på Ericsson från behåll till sälj. Mäklarfirman anser att den för närvarande optimistiska börsen bortser från den risk som finns i Ericsson. Mäklarfirman anser att den främsta risken ligger i den allt svagare dollarkursen samtidigt som att marknaden kanske har allt för stor optimism kring besparingarna och effektiviseringarna. På längre sikt anser ABG att det är troligt att den nya ledningen har en god chans att ta tillbaka bolaget till en mer normaliserad lönsamhet. I år spås en förlust på 80 per aktie. 2004 och 2005 spås vinster på 26 respektive 40 öre per aktie. Riktkursen sätts till 7 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
7,65 kr
Riktkurs:
7 kr

Rekommendation från: ABG Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser