Sälj Ericsson

Datum: 2003-10-30 16:30

Nordea Securities rekommenderar sina kunder att sälja Ericsson.

Nordea Securities rekommenderar sina kunder att sälja Ericsson. Banken menar att ingen förbättreing syns på marknaden och att risken i bolaget är fortsatt hög. Vidare anser Nordea Securities bolagets orderbok var tunnare än väntat. Totalt sett menar Nordea att marknaden stabiliserar sig men att rekommendationen sälj måste kvarstå.
Kurs då rekommendationen gavs:
13,65 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser