Sälj Ericsson

Datum: 2003-11-24 11:11

Hagströmer & Qviberg sänker rekommendationen för Ericsson från minska till sälj.

H&Q menar att det finns risk för besvikelser, även på kort sikt. H&Q sänker estimatet för Ericssons bruttomarginal för 2004 som en följd av att större hedgingvinster under 2003 än vad bolaget medgivit innebär att den underliggande bruttomarginalen har överskattats. Sett till till 2005 års prognoser är p/e-talet 21, vilket medför att värderingen är ansträngd.
Kurs då rekommendationen gavs:
12,05 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser