Sälj Ericsson

Datum: 2003-12-11 15:54

Wells Fargo Securities höjer riktkursen på kort sikt för Ericssons depåbevis till 12 dollar från 5,50 dollar. Rekommendationen sälj upprepas.

"Den höjda riktkursen speglar en viss tilltro till bolaget för att kostnadsnedskärningar och bättre kostnadskontroll har uppnåtts de senaste tre kvartalen", heter det i analysen. Wells Fargo fortsätter att anse att de optimistiska förväntningarna som råder kring operatörernas investeringar i mobilsystem under 2004 är ogrundade. 3G-investeringarna väntas öka avsevärt i Västeuropa 2004, men Wells Fargo tror att kapitalinvesteringarna mätt i dollar kommer att bli oförändrade eller sjunka något 2004 i Västeuropa. "Vi ser att ökningar i 3G-investeringar suddas ut av minskningar i 2G och 2,5G", skriver Wells Fargo. Wells Fargo bedömer vidare att nettoeffekten av införandet av nummerportabilitet i Nordamerika kan bli att de totala kapitalinvesteringarna minskar något i Nordamerika. Dessutom tror Wells Fargo att Kina inte kommer att dela ut sina 3G-licenser förrän under hösten nästa år och att nätutbyggnaden i Kina först kan börja 2005.
Kurs då rekommendationen gavs:
11,85 kr

Rekommendation från: Wells Fargo

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser