Sälj Ericsson

Datum: 2006-01-17 09:30

Redeye rekommenderar sälj i Ericsson.

Redeye rekommenderar sälj i Ericsson inför Q4 rapporten. Ericssons Q4 rapport inte kommer att leda till några större estimatjusteringar uppåt, anser Redeye. Dessutom är förväntningarna högt ställda vilket gör att förhållandet risk/avkastning inte är så attraktivt dvs. marknaden förväntar sig mycket höga marginaler och försäljningstillväxt, och minsta negativa nyhet kan få stor negativ aktiereaktion enligt Redeye. Om däremot rapporten skulle bli något bättre än väntat är det inte säkert att man får en positiv aktiereaktion anser Redeye. Vinst per aktie förväntas bli 0,46 kronor för Q4 2005 och 1,45 kronor för helåret 2005 enligt Redeye.
Kurs då rekommendationen gavs:
27,3 kr

Rekommendation från: Redeye

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser