Sälj Electrolux

Datum: 2002-12-18 09:12

Swedbank Markets sänker rekommendationen på Electrolux till sälj.

Swedbank menar att Electrolux nu skrämt upp marknaden rejält med den asbestfrossa som presenterades under gårdagen. Dett i kombination med strukturkostnader, vilket är ett tecken på att bolaget fortfarande har problem. Swedbank menar att kombinationen av låg vinstkvalitet, tuff marknad samt asbestoro motiverar en låg värdering. Riktkursen sänks från 150 till 125 kronor. Rekommendationen skruvas ner från neutral till sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
149 kr
Riktkurs:
125 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser