Sälj Electrolux

Datum: 2003-10-13 10:48

Med tanke på den låga tillväxt som Veckans Affärer spår att Electrolux kommer att nå är aktien fullvärderad.

Tillväxten har under lång tid bara legat någon procent över inflationstakten och det är enligt tidningen svårt att tro på någon förbättring. Bolagets marknader växer inte och konkurrensen leder till en ständig prispress. Rörelsemarginalen spås av tidningen bli ca 6 procent både i år och 2004. VA spår att årets vinst blir ca 16 kr per aktie, vilket gör att Electrolux P/E-tal är 11. Det anses inte vara särskilt högt jämfört med många andra företag på börsen. Men då aktien trots det är fullvärderad och att det dessutom finns
Kurs då rekommendationen gavs:
175,25 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser