Sälj Electrolux

Datum: 2006-07-20 09:26

Swedbank Markets rekommenderar sälj i Electrolux.

Swedbank upprepar säljrekommendationen för Electrolux med riktkurs 95 kronor efter kvartalsrapporten. Rapporten var sämre än förväntat med utvecklingen för Europaverksamheten som den stora besvikelsen, medan utvecklingen i Asien och Latinamerika var den positiva överraskningen, enligt Swedbank. Diskussioner om bolagets överkapitaliserade kapitalstruktur påverkade aktiekursen positivt under rapportdagen, enligt Swedbank. Strukturkostnaderna för 2006 sänks till en miljard kronor från 2,3 miljarder kronor vilket förklarar den stora uppjusteringen av resultatet för 2006, enligt Swedbank. Vinst per aktie förväntas bli 16,97 kronor för 2006 och 11,05 kronor för 2007, enligt Swedbank.
Kurs då rekommendationen gavs:
107,5 kr
Riktkurs:
95 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser