Sälj Electrolux

Datum: 2007-05-23 10:45

Mördande konkurrens, trist amerikansk marknad och stigande priser på insatsvaror är enligt Affärsvärlden saker som talar emot Electrolux.

Affärsvärlden anser att Electrolux första kvartal i år är mer rättvisande för värderingen än det turboresultat som Electrolux redovisade under fjärde kvartalet i fjol. P/E-talet på knappt 16 är enligt tidningen i högsta laget då det anses vara tveksamt om Electrolux kommer att lyckas öka lönsamheten ytterligare. Tillväxtutsikterna ses dessutom som begränsade. Affärsvärlden påpekar också att det samtidigt inte går att blunda för att aktiekursen redan har hunnit stiga 45 procent i år. Rekommendationen blir därför sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
172,5 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser