Sälj Electrolux

Datum: 2009-06-16 12:18

Penser rekommenderar sälj i Electrolux

Penser rekommenderar sälj i Electrolux med riktkurs 85 kronor. Leveranser av de sex största vitvarukategorierna i Nordamerika, AHAM 6, föll med 11,1 procent i maj, jämfört med maj 2008, enligt Penser. För kategorin All Major Appliances var nedgången 17,4 procent, enligt Penser. För femmånadersperioden januari-maj var nedgången i Aham 6 sammantaget -14,6 procent, medan All Major Appliances var ned 16,8 procent, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
104 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser