Sälj Elanders

Datum: 2004-11-22 10:49

Elanders är en klar säljkandidat, enligt Börsveckan.

Det spås bli svårt för bolaget att lyfta lönsamheten ytterligare. Börsveckan menar att aktien därmed framstår som förhållandevis högt värderad. 2004 års vinst exklusive goodwill ger ett P/E-tal på 11-12. Vinsten per aktie för 2004 och 2005 spås bli 5,80 kr respektive 8,10 kr. Börsveckan ser ingen uppsida i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
94,875 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser