Sälj Core Ventures

Datum: 2001-01-29 12:03

Veckans Affärer anser att Core Ventures värdering är huvudlös och rekommenderar sälj.

Veckans Affärer är misstänksamma mot hur Core Ventures redovisar avkastningen av investeringarna i onoterade bolag. Samtidigt som de noterade innehaven sjunkit med 76 procent har dessa nämligen ökat i värde med 15 procent, trots att det är bolag inom samma sektor och att investeringarna gjordes när IT-sektorn var som hetast under första halvåret i fjol. De onoterade innehaven har därför blivit fyra gånger större än de noterade. Veckans Affärer påpekar att om de onoterade innehaven gått lika dåligt som de noterade hade Core Ventures varit konkursfärdigt för länge sedan. Bristen på riskvilligt kapital inom internetsektorn gör inte saken bättre. Trots allt detta har Core Ventures en lägre substansrabatt än det betydligt stabilare Bure Equity. Veckans Affärer anser att detta är huvudlöst och rekommenderar därför sälj av Core Ventures.
Kurs då rekommendationen gavs:
1,06 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser