Sälj Bringwell

Datum: 2005-02-07 17:33

Stockpicker menar att Bringwell är ute på tunn is.

Gällande ett eventuellt avskaffande av apoteksmonopolet bör man enligt Stockpicker inte ha några nämnvärda förväntningar på vad det skulle kunna innebära för Bringwell. Bedömningen är att bolaget innebär stora risker både finansiellt och i rörelsen. På lång sikt anses riskerna och de många hindren tala emot uthålligt goda resultat. Trots att aktien kan gå tillfälligt bra på kortare sikt blir rekommendationen därför att sälja.
Kurs då rekommendationen gavs:
1,94 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser