Sälj Bong

Datum: 2004-11-22 13:59

Sälj

Bong

I förhållande till riskerna är potentialen i Bong liten, enligt Börsveckan.

På sikt spås bolaget kunna tjäna 5 kr, men kuverttillverkning är en lågmarginalverksamhet och på kort sikt bedöms det stigande papperspriset utgöra en osäkerhet. P/E-talen för i år och 2005 beräknas till 12,3 respektive 11. Trots att Bong handlas till under det egna kapitalet på 38 kr per aktie blir rådet att sälja.
Kurs då rekommendationen gavs:
36,25 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser