Sälj Boliden

Datum: 2004-04-28 10:24

Sälj

Boliden

Affärsvärlden menar att Boliden är för högt värderat.

De höga metallpriserna borgar för att bolaget når vinster en bit över en miljard kr under 2004 och 2005. Sedan spås toppen vara nådd. Räknat på vinstprognoserna bortom 2005 anser Affärsvärlden att Boliden-aktien är högt värderad både med tanke på branschen och för ett företag med skakig historia. Bolaget är mycket konjunkturkänsligt och om Boliden under fem år når en genomsnittlig vinst på 500-600 miljoner kr motsvarande ca 2 kr per aktie, innebär det ett P/E-tal på 16. Den som har varit med så här långt från botten får därför rådet att sälja åtminstone halva innehavet nu. Detta trots att fallhöjden bedöms vara låg då aktien värderas runt det egna kapitalet.
Kurs då rekommendationen gavs:
31,9 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser