Sälj Boliden

Datum: 2007-11-06 11:47

Sälj

Boliden

HQ Bank rekommenderar sälj för Boliden

HQ Bank sänker rekommendationen för Boliden till sälj från No Case med riktkurs 85 kronor efter kvartalsrapporten.

2007 är toppåret för zinkpriset och ett ökande utbud på gruvsidan syns med stigande smältlöner att vänta, anser HQ Bank. Kopparpriserna förväntas sannolikt framöver hålla höga nivåer baserat på ett underskott av koncentrat, enligt HQ Bank. Samtidigt pressar också dollarkursen vinsten under 2008. Vinst per aktie förväntas bli 15,82 kronor för 2007 och 12,47 kronor för 2008, enligt HQ Bank.

Riktkurs: 85 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
104,375 kr
Riktkurs:
85 kr

Rekommendation från: H&Q Private Banking

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser