Sälj Boliden

Datum: 2008-05-30 12:33

Sälj

Boliden

Erik Penser Fondkommission rekommenderar sälj i Boliden

Erik Penser Fondkommission rekommenderar sälj i Boliden. Stigande zinklager fortsätter att pressa ned zinkpriset och till den lägsta nivån sedan januari 2006, enligt Penser. Sedan i mars har prisnedgången varit drygt 30 procent, främst på grund av ökat utbud och stigande globala lager, enligt Penser. Trenden med stigande lager förväntas fortsätta under de kommande kvartalen, vilket sannolikt kommer att motverka en större prisuppgång på zink i år, enligt Penser. Även kopparpriset har vänt ned med cirka 8 procent sedan toppen i mitten av april på grund av stigande lager medan prognoserna över kopparmarknaden också visar på att de underskott som varit under 2007 och början av 2008 kommer att övergå i överskott framöver, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
68,75 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser