Sälj Boliden

Datum: 2008-11-07 11:30

Sälj

Boliden

Penser rekommenderar sälj i Boliden

Penser sänker rekommendationen i Boliden till sälj från tidigare neutral men riktkursen på 16 kronor behålls. Kapitalmarknadsdagen i Kokkola bekräftade att marknadsläget är fortsatt utmanande, men bolaget räknar inte med att metallpriserna faller ytterligare från nuvarande nivåer, enligt Penser. Efter den senaste veckans kraftiga kursuppgång på 50% sänks rekommendationen till Sälj från Neutral, enligt Penser. Anledningarna till sänkningen är: 1) förväntade lägre snittpriser 2009, 2) Taragruvan under press och 3) vinstfall på cirka 20 procent, enligt Penser. De osäkra vinstutsikterna gör att aktien kommer att pressas ned igen, enligt Penser. Negativt kassaflöde bidrar till förväntningar om en sänkt utdelning från 4,00 kronor i år till 1,00 krona, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
18,9 kr
Riktkurs:
16 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser