Sälj Boliden

Datum: 2009-01-12 11:46

Sälj

Boliden

Penser rekommenderar sälj i Boliden

Penser rekommenderar sälj i Boliden med riktkurs 16 kronor. Irländska medier rapporterar om att Boliden skall minska, alternativt stoppa produktionen i Tara gruvan om inte de anställda går med på att minska kostnaderna, enligt Penser. Gruvan går med förlust på dagens zinkpris på 1280 USD/ton då utgifterna ligger på cirka 1700 USD/ton, enligt Penser. Boliden flaggade i samband med sin kapitalmarknadsdag i november att en stängning av gruvan inte var nära förestående, men om inte lönsamheten förbättras på sikt uteslöt inte bolaget att gruvan kunde komma att stängas, enligt Penser. En stängning av gruvan vore logisk om zink fortsätter att handlas på dagens nivå, anser Penser. På lång sikt förväntas efterfrågan på zink komma att förbättras och därmed även priset, vilket motiverar att "spara" tillgångarna till priserna blir bättre, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
20,65 kr
Riktkurs:
16 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser